جهت سفارش طراحی سایت یا طراحی فروشگاه اینترنتی، یکی از پکیچ‌های زیر را انتخاب و سپس روی دکمه *درخواست مشاوره* کلیک کنید.

پکیج الماسی

مبلغ: ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان

 سایت ساده: دارد

سایت حرفه‌ای: دارد

بخش اشتراک ویژه/عضویت ویژه: دارد

فروشگاه آنلاین ساده: دارد

فروشگاه آنلاین پیشرفته: دارد

قالب اختصاصی: دارد

درگاه بانکی: دارد

هاست اصلی: ۳ گیگابایت

هاست دانلود: ۱۰ گیگابایت

دامنه com. : دارد

دامنه ir. : دارد

آموزش سئو: دارد

قالب پرمیوم: دارد

افزونه‌های پرمیوم‌: دارد

آموزش سایت: ۴ ساعت

آموزش فروشگاه اینترنتی: ۴ ساعت

آموزش بازاریابی اینترنتی: ۴ ساعت

پشتیبانی رایگان: ۴ ماه

پکیج طلائی

مبلغ: ۹/۸۰۰/۰۰۰  ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان

سایت ساده: دارد

سایت حرفه‌ای: دارد

بخش اشتراک ویژه/عضویت ویژه: دارد

فروشگاه آنلاین ساده: دارد

فروشگاه آنلاین پیشرفته: دارد

قالب اختصاصی: ندارد

درگاه بانکی: دارد

هاست اصلی: ۱ گیگابایت

هاست دانلود: ۱۰ گیگابایت

دامنه com. : دارد

دامنه ir. : دارد

آموزش سئو: دارد

قالب پرمیوم: دارد

افزونه‌های پرمیوم‌: دارد

آموزش سایت: ۳ ساعت

آموزش فروشگاه اینترنتی: ۲ ساعت

آموزش بازاریابی اینترنتی: ۲ ساعت

پشتیبانی رایگان: ۳ ماه

پکیج نقره‌ای

مبلغ: ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

سایت ساده: دارد

سایت حرفه‌ای: دارد

بخش اشتراک ویژه/عضویت ویژه: ندارد

فروشگاه آنلاین ساده: دارد

فروشگاه آنلاین پیشرفته: ندارد

قالب اختصاصی: ندارد

درگاه بانکی: دارد

هاست اصلی: ۱ گیگابایت

هاست دانلود: ۵ گیگابایت

دامنه com. : دارد

دامنه ir. : دارد

آموزش سئو: ندارد

قالب پرمیوم: دارد (اشتراکی)

افزونه‌های پرمیوم‌: دارد (اشتراکی)

آموزش سایت: ۲ ساعت

آموزش فروشگاه اینترنتی: ۱ ساعت

آموزش بازاریابی اینترنتی: ندارد

پشتیبانی رایگان: ۲ ماه

پکیج برنزی

مبلغ: ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان

سایت ساده: دارد

سایت حرفه‌ای: ندارد

بخش اشتراک ویژه/عضویت ویژه: ندارد

فروشگاه آنلاین ساده: دارد

فروشگاه آنلاین پیشرفته: ندارد

قالب اختصاصی: ندارد

درگاه بانکی: دارد

هاست اصلی: ۱ گیگابایت

هاست دانلود: ندارد

دامنه com. : دارد

دامنه ir. : دارد

آموزش سئو: ندارد

قالب پرمیوم: دارد

افزونه‌های پرمیوم‌: دارد

آموزش سایت: ۱ ساعت

آموزش فروشگاه اینترنتی: ۱ ساعت

آموزش بازاریابی اینترنتی: ندارد

پشتیبانی رایگان: ۱ ماه

پکیج مِسی

مبلغ: ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

سایت ساده: دارد

سایت حرفه‌ای: دارد

اشتراک ویژه/عضویت ویژه: ندارد

فروشگاه آنلاین ساده: ندارد

فروشگاه آنلاین پیشرفته: ندارد

قالب اختصاصی: ندارد

درگاه بانکی: ندارد

هاست اصلی: ۵۰۰ مگابایت

هاست دانلود: ندارد

دامنه com. : دارد

دامنه ir. : دارد

آموزش سئو: ندارد

قالب پرمیوم: دارد (اشتراکی)

افزونه‌های پرمیوم‌: دارد (اشتراکی)

آموزش سایت: ۱ ساعت

آموزش فروشگاه اینترنتی: ندارد

آموزش بازاریابی اینترنتی: ندارد

پشتیبانی رایگان: ۱ ماه

پکیج ساده

مبلغ: ۸۸۰/۰۰۰ تومان

سایت ساده: دارد

سایت حرفه‌ای: ندارد

بخش اشتراک ویژه/عضویت ویژه: ندارد

فروشگاه آنلاین ساده: ندارد

فروشگاه آنلاین پیشرفته: ندارد

قالب اختصاصی: ندارد

درگاه بانکی: ندارد

هاست اصلی: ۲۰۰ مگابایت

هاست دانلود: ندارد

دامنه com. : ندارد

دامنه ir. : دارد

آموزش سئو: ندارد

قالب پرمیوم: ندارد

افزونه‌های پرمیوم‌: ندارد

آموزش سایت: ۱ ساعت

آموزش فروشگاه اینترنتی: ندارد

آموزش بازاریابی اینترنتی: ندارد

پشتیبانی رایگان: ۱ ماه